Khói bếp

Tác giả: Vũ An Mẹ luộc khoai bằng bếp lửa củi rềuCủi chưa khô ngọn lửa nghèo cũng ướtVung nồi đất xoay mấy vòng không khítKhói tạt về phía mẹ… mắt con cay.