Nhà thơ Viên Sùng Hoán và những thi phẩm vang danh đi cùng năm tháng

五載離家別路悠, 送君寒浸寶刀頭。 欲知肺腑同生死, 何用安危問去留? 策杖只因圖雪恥, 橫戈原不為封侯。 故園親侶如相問, 愧我邊塵尚未收。 Biên trung tống biệt Ngũ tái ly gia biệt lộ du, Tống quân hàn tẩm bảo đao đầu. Dục tri phế phủ đồng sinh tử, Hà dụng an … Đọc tiếp

Nhà thơ Nam Trân và trọn bộ những bài thơ dịch đặc sắc nhất phần 4

玩月橋邊對夕陽, 拂雲兩岸柳絲長。 高飛翡翠齊仙仗, 獨立蜻蜓穩鳳床。 入座水光茵簞冷, 薰人花氣笑談香。 倚欄眼底無纖翳, 碧浸銀蟾一夜涼。 Kim Minh trì Ngoạn Nguyệt kiều biên đối tịch dương, Phất vân lưỡng ngạn liễu ti trường. Cao phi phí thuý tề tiên trượng, Độc lập thanh đình … Đọc tiếp