Tan Vỡ

Tan Vỡ (Thế Lữ) Thôi nhé đường đời đã biết nhau, Thà rằng quên trước khỏi quên sau. Đa mang chi nữa tình mây nước, Để mặc sương sa bạc mái đầu. Rồi ánh trăng kia … Đọc tiếp

Tình Hoài

Tình Hoài (Thế Lữ) Trời buồn làm gì trời rầu rầu Anh yêu em xong anh đi đâu? Lắng tiếng gió, suối, thấy tiếng khóc Một bụng một dạ một nặng nhọc Ảo tưởng chỉ để … Đọc tiếp