Các Anh

Các Anh (Thâm Tâm) Các anh hãy chuốc thực say Cho tôi những cốc rượu đầy rồi im Giờ hình như quá nửa đêm Lòng đau, đau lại trái tim cuối mùa Hơi đàn buồn như … Đọc tiếp

Chết

Chết (Thâm Tâm) Lâu quá chừng ư? Độ bảy ngày Mà người bạc mệnh cỏ chưa xây Lòng thân nhân đã nguôi thương tiếc Thưa cả hương thờ nhung khói bay Mấy đứa em thơ miệng … Đọc tiếp