Chớp Mắt

Chớp Mắt (Anh Thơ) Có những ngày buồn chả ước mơ Bỏ ăn, quên ngủ, biếng làm thơ. Cứ ngồi ngơ ngẩn bên song cửa Nhìn liễu rơi vàng lá báo thu. Thương thay cây liễu … Đọc tiếp

Vườn Xưa

Vườn Xưa (Anh Thơ) Đây một giàn lan che bóng lan, Dăm thân tùng trúc đứng nghiêm hàng. Vài hòn non bộ, nhiều đêm vắng. Biển cạn đầy trăng, cá đớp vàng. Và khi vườn chủ … Đọc tiếp

Xuân Quê

Xuân Quê (Anh Thơ) Lúa mượt đồng xanh nổi trắng cò Đưa dài sông lụa dệt mưa tơ Làng xa trong luỹ làng biêng biếc Nêu lắng xuân về khánh lửng lơ Trời ửng hoa đào, … Đọc tiếp