Bé (Lưu Trọng Lư) (Thuật theo lời của chị A.F. trên con đường đi thăm một trại tập trung phát xít ở Áo) Từ trong ngục tối, Chúng dẫn em ra Và giắt một cành hoa … Đọc tiếp