Đa Tình

Đa Tình (Xuân Diệu) Nghìn buổi sáng, bình minh xe chỉ thắm Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi. Thuở xưa kia là con của mặt trời, Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng. … Đọc tiếp

Đàn

Đàn (Xuân Diệu) Em nâng đàn tới ngang mày Và em hạ xuống vừa tay, ôm đàn Ngón tay em nhạc chứa chan Mến tuôn trên phím, yêu tràn vào dây. Lâng lâng hồn nhạc hây … Đọc tiếp