Ðường Trăng

Ðường Trăng (Quang Dũng) Ðường ấy dừa trăng như cổ tích Ðường vào những truyện thuở ngày xanh Ðường qua bến lội ngang người cát Biển thuỷ triều dâng mặn nước lành Ðường ấy đi về … Đọc tiếp

Bố Hạ

Bố Hạ (Quang Dũng) Cuối năm trên đường đi Bố Hạ Tháng chạp mùa cam lửa đốm vườn Bãi sỏi quanh co dòng nước chậm Cheo leo cầu tạm vắt sông Thương Xe ngựa bình yên … Đọc tiếp