Tủi

Tủi (Đoàn Phú Tứ) “Vật mình tức tối mộng không xong” Nhắm mắt ôm vùi chiếc gối bông, Bâng khuâng tìm giấc phấn hương nồng; Phấn hương chưa ủ tình yêu lạnh, Em chết! Trời ơi! … Đọc tiếp