Đêm Buồn

Đêm Buồn (Tú Xương) Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn Ngao ngán tình chung cơn gió thoảng Nhạt nhèo quang cảnh bóng trăng suông Khăn khăn áo áo … Đọc tiếp