Gửi thơ

Nếu bạn có một bài thơ tâm đắc thì gửi cho tôi đăng lên cho tất cả đông đảo các bạn yêu thơ gần xa cùng xem nhé.

    Sách là nơi bạn tìm thấy niềm vui và sự thăng hoa. - C. S. Lewis