Gửi thơ

Nếu bạn có một bài thơ tâm đắc thì gửi cho tôi đăng lên cho tất cả đông đảo các bạn yêu thơ gần xa cùng xem nhé.

    Sách là một phép màu, nó có thể đưa bạn đến bất cứ đâu trên thế giới. - J.K. Rowling