Không Đề 1

Không Đề 1

Không Đề 1 (Thu Bồn)

Tôi già hơn em một cuộc chiến tranh
Trong buổi trưa nắng khát này
Tôi nhận từ tay em bát nước quá đầy
Bàn tay tôi run rẩy
Làm sao khỏi sánh ra ngoài những giọt nước trong

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 1” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Không Đề 2

Không Đề 2

Không Đề 2 (Thu Bồn)

Có em anh trở thành triệu phú
Có triệu niềm vui và có triệu niềm đau
Anh đem triệu niềm vui làm tiệc đãi bao người hàng xóm
Còn triệu cơn đau…
Anh cô thành cao nhấm nháp một mình

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 2” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Không Đề 3

Không Đề 3

Không Đề 3 (Thu Bồn)

Em trao anh chìa khoá
Mở bao điều thầm kín tình yêu
Anh có biết đâu
Trong tay em còn một chùm chìa khoá khác

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 3” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Không Đề 4

Không Đề 4

Không Đề 4 (Thu Bồn)

Em là ráng nên ông trời vàng
Cho anh là gió thổi tràn cung mây
Yêu em anh mới đến đây
Thấy con mắt em sắc quá
Anh sợ đứt cái dây tơ hồng

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 4” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Không Đề 5

Không Đề 5

Không Đề 5 (Thu Bồn)

Những gì xưa không nói được bằng lời
Nay gạo đã thành cơm
Tay luống cuống đánh rơi bát đũa
Anh suốt đời là kẻ cô đơn

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 5” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Không Đề 6

Không Đề 6

Không Đề 6 (Thu Bồn)

Dòng suối em mang đi rồi
Còn viên cuội giữa lòng anh

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 6” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Không Đề 7

Không Đề 7

Không Đề 7 (Thu Bồn)

Hoa ngãi nở trôi ra biển
Cá ăn hoa ngãi hoá rồng
Môi em ướt nụ cười chúm chím
Anh uống vào hoá cây si

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 7” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Không Đề 8

Không Đề 8

Không Đề 8 (Thu Bồn)

Môi em mùa xuân
Mắt em mùa hè
Tóc em mùa thu
Xin tim em đừng phải mùa đông

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 8” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Không Đề 9

Không Đề 9

Không Đề 9 (Thu Bồn)

Anh không quản thúc được mùa xuân
Để những bông hồng trôi ra biển

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 9” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Không Đề 10

Không Đề 10

Không Đề 10 (Thu Bồn)

Mặt trời tự thiêu mình
Ban phát lửa hồng cho trái đất
Em ban phát tình yêu cho những kẻ qua đường
Anh là kẻ tự thiêu

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 10” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!