Không Đề 6

Không Đề 6 (Thu Bồn)

Dòng suối em mang đi rồi
Còn viên cuội giữa lòng anh

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 6” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận