Ngoại

Tác giả: Phan Thành Minh

Hương thu trĩu cánh lá vàng
Ngỡ con bướm lạc bên hàng giậu thưa
Cành cao gõ kiến ếm bùa
Nắng rơi về phía đung đưa dịu dàng

Ác là bói thóc đồng hoang
Dăm ên sáo sậu mơ màng lưng trâu
Sắt son đậu xuống môi trầu
Nhớ quên nhắc ngoại
Gật đầu
Ra ni…

Quặn lòng mỗi bước chân đi
Trăm roi khất nợ những khi mẹ còn
Bây giờ mây trắng đầu non
Không ai hỏi nợ… lòng con ngậm ngùi

Tím bầm cả giậu mồng tơi
Xót xao chuông khánh
Nghẹn lời khói hương
Người đi vào cõi nhớ thương
Cong oằn lưng ngoại gió sương lặng thầm.

Viết một bình luận