Thuật Ý Kiêm Trình Hữu Nhân Mai Sơn Phủ (Kể Ý Mình Và Trình Bạn Là Mai Sơn Phủ)

Thuật Ý Kiêm Trình Hữu Nhân Mai Sơn Phủ (Kể Ý Mình Và Trình Bạn Là Mai Sơn Phủ)

Thuật Ý Kiêm Trình Hữu Nhân Mai Sơn Phủ (Kể Ý Mình Và Trình Bạn Là Mai Sơn Phủ, Hồ Xuân Hương)

Hoa phiêu phiêu,
Mộc tiêu tiêu,
Ngã mộng hương tình các tịch liêu,
Khả cảm thị xuân tiêu.

Lộc ao ao,
Nhạn ngao ngao,
Hoan thảo tương kỳ tại nhất triêu,
Bất tận ngã tâm miêu.

Giang bát bát,
Thuỷ hoạt hoạt,
Ngã tứ quân hoài tương khế khoát,
Lệ ngân chiêm hạ cát.

Thi tiết tiết,
Tâm thiết thiết,
Nồng đạm thốn tình tu lưỡng đạt,
Dã bằng quân bút phát.

Phong ngang ngang,
Nguyệt mang mang,
Phong nguyệt linh không khách đoạn tràng,
Hà xứ thị Đằng Vương?
Vân thương thương,
Thuỷ ương ương,
Vân thuỷ na kham vọng nhất trường,
Nhất trường dao vọng xúc hoài mang.

Nhật kỳ kỳ,
Dạ trì trì,
Nhật dạ thiên hoài lữ tứ bi,
Tứ bi ưng mạc ngộ giai kỳ.

Phong phi phi,
Vũ phi phi,
Phong vũ tần thôi thái bút huy,
Bút huy đô thị phó tình nhi.

Quân hữu tâm,
Ngã hữu tâm,
Mộng hồn tương luyến liễu hoa âm.
Thi đồng ngâm,
Nguyệt đồng châm.
Nhất tự sầu phân ly,
Hà nhân noãn bán khâm.
Mạc đàn ly khúc oán tri âm,
Trực tu khí trí thử dao cầm.
Cao sơn lưu thuỷ vãn tương tầm,
Ưng bất hận ngâm thán cổ câm.

Quân hà kì,
Ngã hà kì,
Lữ đình lai đắc lưỡng thê trì.
Dánh tần phi,
Bút tần huy,
Nhất trường đô bút thiệt,
Hà xứ thị tình nhi?
Hảo tư tâm thượng các tương tri,
Dã ưng giao thác thử duyên đề,
Phương tâm thệ bất phụ giai kỳ.

Bài từ theo điệu Ức Giang Nam.

Hoa xiêu xiêu
Cây xiêu xiêu
Giấc mộng tình quê thảy tịch liêu
Đêm xuân cảm khái nhiều.

Hươu ao ao
Nhạn ngao ngao
Vui sướng hẹn nhau một sớm nào
Tả hết được tình sao!

Sông bát ngát
Nước ào ạt
Ý thiếp lòng chàng cũng vu khoát
Lệ rơi thêm mặn chát.

Thơ da diết
Lòng thê thiết
Đậm nhạt tấc lòng ai thấu hết
Liệu bút chàng tả xiết?

Mây lang thang
Trăng mênh mang
Trăng gió xui ai luống đoạn tràng
Đâu là gác Đằng Vương?
Mây tơ vương
Nước như sương
Mây nước trôi đâu chỉ một đường
Một đường xa khuất rộn lòng thương

Ngày chậm rì
Đêm chậm rì
Sáng tối chạnh buồn lữ khách si
Nhớ thương đừng lỡ hẹn, sai kì.

Mưa trôi đi
Gió trôi đi
Mưa gió giục hoài cất bút thi (thơ)
Viết thi gửi tới khách “tình si”

Chàng có tâm
Thiếp có tâm
Mồng hồn lưu luyến bóng hoa râm
Thơ cùng ngâm
Rượu cùng trăng
Tự lúc buồn chia biệt
Ai người ấm nửa chăng?
Chớ đàn li khúc oán tri âm,
Đành xem như hết tiếng dao cầm
Hẹn nhau nơi non nước muộn mằn!
Chớ buồn mà than thở cổ câm (kim).

Chàng hẹn gì
Ta hẹn gì
Hai ta đều muộn, nói mà chi
Trà mà chi
Bút mà chi
Cũng là thiên lí cả
Ai là kẻ tình nhi
Hiểu nhau trong dạ khó khăn gì
Hãy nên trao gửi mối duyên đi
Lòng son ai nỡ phụ giai kì.
(Đào Thái Tôn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thuật Ý Kiêm Trình Hữu Nhân Mai Sơn Phủ (Kể Ý Mình Và Trình Bạn Là Mai Sơn Phủ)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Thiếu Niên Du Điệu (Bài Từ Theo Điệu Thiếu Niên Du)

Thiếu Niên Du Điệu (Bài Từ Theo Điệu Thiếu Niên Du)

Thiếu Niên Du Điệu (Bài Từ Theo Điệu Thiếu Niên Du, Hồ Xuân Hương)

Quỳnh diên toạ hoa,
Phi trường đối nguyệt,
Phong lưu thuộc thuỳ gia?
Lý tử phi hào,
Từ phi viên bút,
Tứ nhã nhập thi ca.
Kim tịch thị như hà?
Xúc tịch đàm tâm.
Hồi đăng tự sự,
Phủ bút nhất kha kha.

Tiệc quỳnh nở hoa
Nâng ly chuốc nguyệt
Phong lưu nhà nào a
Ông Lý nét bay
Nàng Từ đưa bút
Thanh nhã vào thơ ca
Tối nay thế nào giờ?
Trên chiếu trao niềm
Bên đèn kể nỗi
Vỗ bút cười ha ha
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thiếu Niên Du Điệu (Bài Từ Theo Điệu Thiếu Niên Du)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Xuân Đình Lan Điệu (Bài Ca Theo Điệu Xuân Đình Lan)

Xuân Đình Lan Điệu (Bài Ca Theo Điệu Xuân Đình Lan)

Xuân Đình Lan Điệu (Bài Ca Theo Điệu Xuân Đình Lan, Hồ Xuân Hương)

Nguyệt tà nhân tĩnh thú lâu trung.
Ngoạ thính đồng long,
Khởi thính đồng long,
Dạ bán “Ai giang” hưởng bán không.
Thanh dã tương đồng,
Khí dã tương đồng,
Tương tư vô tận ngũ canh cùng.
Tâm tại Vu Phong,
Hồn tại Vu Phong,
Ân ái thử tao phùng.
Nhàn ỷ đông phong,
Quyện ỷ đông phong,
Nhất viên hồng hạnh bích thanh thông.
Phồn hoa tích dĩ không,
Kim triêu hựu kiến sổ chi hồng.
Oanh nhi mạc đới xuân phong khứ,
Chỉ khủng đào yêu vô lực tiếu đông phong.
Phong thanh nguyệt bạch,
Bả kì hương nhập khách ngâm trung.

Trăng tà người lặng tựa lầu không
Nằm lắng chuông đồng,
Dậy lắng chuông đồng,
Đêm lắng tiếng buồn vang mé sông
Thanh đã tương đồng,
Khí đã tương đồng
Thanh khí năm canh rộn rã lòng
Tâm ở Vu Phong
Hồn ở Vu Phong
Ân ái cuộc tao phùng.
Nhàn tựa gió đông
Mỏi tựa gió đông
Một vườn hồng hạnh biếc xanh song
Phồn hoa tưởng đã không
Sớm nay bông nở mấy nhành hồng
Chim oanh chớ quyến xuân đi nhé
Ta sợ “Đào hoa vô lực tiếu đông phong”
Trăng thanh gió mát
Đem hương vào với các thi nhân.
(Đào Thái Tôn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Xuân Đình Lan Điệu (Bài Ca Theo Điệu Xuân Đình Lan)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Thu Dạ Hữu Hoài (Đêm Thu Cảm Hoài)

Thu Dạ Hữu Hoài (Đêm Thu Cảm Hoài)

Thu Dạ Hữu Hoài (Đêm Thu Cảm Hoài, Hồ Xuân Hương)

Dạ thâm nhân tĩnh độc trù trừ,
Vân lâu tửu lãnh ngân hoàn bán.
Thuỷ khoát phong trường ngọc lậu cô,
Hoa nguyệt hoa nguyệt chủ nhân ngô.
Xuân tịch tịch,
Xuân hứng bất đa hồ.
Nhạn ảnh hà quy vân tự trụ,
Cùng thanh như khốc thuỷ không lưu,
Tuế án tu đồ.

Đêm sâu người lặng riêng ngẩn ngơ
Lầu mây rượu lạnh nửa vòng bạc
Nước láng gió dài giọt đồng trơ
Hoa hoa trăng trăng người chủ là ta
Xuân vắng vẻ
Hứng xuân chẳng nhiều ư?
Bóng nhạn về đâu mây ở lại
Dế giun như khóc nước trôi lờ
Năm tàn nên lo
(Bùi Hạnh Cẩn)

Đêm tàn người thức lòng ngơ ngẩn,
Rượu lạnh lầu mây bạc ánh tà.
Nước chảy gió đùa trơ mặt ngọc,
Hoa hoa, nguyệt nguyệt nỗi lòng ta.
Xuân vắng vẻ,
Xuân hứng chẳng nhiều ư?
Bóng nhạn về đâu mây ở lại,
Dế trùng than khóc nước trôi hờ,
Đêm tàn nên lo.
(Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thu Dạ Hữu Hoài (Đêm Thu Cảm Hoài)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Thu Phong Ca (Bài Hát Gió Thu)

Thu Phong Ca (Bài Hát Gió Thu)

Thu Phong Ca (Bài Hát Gió Thu, Hồ Xuân Hương)

Thu phong khởi hề bạch vân phi,
Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy.
Lan hữu tú hề cúc hữu phương,
Hoài giai nhân hề bất năng vương.
Ngã hữu tửu hề vô đối ẩm,
Ngã hữu cầm hề vô tri âm.
Bất chước tửu hề bất minh cầm,
Sổ bôi thanh dính hề cố nhân tâm.

Gió thu nổi chừ mây trắng bay
Nhạn về nam chừ vàng rơi cỏ cây
Lan có đẹp chừ cúc có thơm
Nhớ người đẹp chừ không sao quên
Ta có rượu chừ không bạn uống
Ta có đàn chừ không tri âm
Không chuốc rượu chừ không đàn cầm
Mấy chén chè trong chừ lòng cố nhân
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thu Phong Ca (Bài Hát Gió Thu)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nguyệt Dạ Ca Kỳ 1 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 1)

Nguyệt Dạ Ca Kỳ 1 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 1)

Nguyệt Dạ Ca Kỳ 1 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 1, Hồ Xuân Hương)

Lộ như châu hề nguyệt như sai,
Thúc vãng lai hề chiếu dư hoài.
Uyển cố nhân hề thiên nhai,
Ái bất kiến hề tâm bồi hồi.
Đài hoang Thần nữ miếu,
Vân tán Sở vương đài.
Minh nguyệt quang như hử,
Ngã tứ chi nhân hề yên tại tai?

Sương như hạt châu chừ, trăng như ngọc,
Vụt qua lại chừ, soi chiếu lòng ta.
Người xưa dịu dàng chừ phương trời,
Yêu như không gặp chừ lòng bồi hồi.
Rêu hoang miếu Thần Nữ,
Mây tan đài Sở Vương.
Ánh trăng sánh như vậy,
Người mà ta nhớ chừ, ở nơi đâu?

Sương như châu chừ trăng như mây,
Cứ lại qua chừ soi lòng này.
Hờn người xưa chừ nơi chân trời,
Nhớ không gặp chừ lòng bồi hồi.
Miếu Thần nữ rêu phủ,
Đài Sở vương mây phai.
Trăng trong sáng như thế,
Người nơi đâu chừ người ta thương ơi.
(Cao Tự Thanh)

Móc như hạt châu chừ trăng ngọc ngời
Qua lại chừ lòng ta soi
Nhớ cố nhân chừ chân trời
Yêu không gặp chừ lòng bùi ngùi
Rêu mờ miếu Thần nữ
Mây tản bay Sở đài
Trăng sáng ngời như thế
Ở nơi đâu chừ người ta mong nhớ ơi
(Bùi Hạnh Cẩn)

Trăng ngà sương móc châu sa,
Rập rờn qua lại lại qua ngời ngời.
Cố nhân góc bể chân trời,
Yêu nhau chả gặp ngậm ngùi lòng nhau.
Miếng hoang thần nữ rêu rầu,
Đài cao vua Sở một màu mây hoang.
Bốn bề trăng sáng mênh mang,
Người ta mong nhớ giờ đang nơi nào.
(Bùi Hạnh Cẩn)

Trăng ngời, sương móc như châu
Soi hồn cô quạnh thêm sầu lòng ta
Cố nhân ở tận trời xa
Yêu nhau không gặp thiết tha ngậm ngùi
Sở Đài mây lạnh lùng trôi
Miếu hoang Thần Nữ ai người sửa sang
Tứ bề trăng giãi mênh mang
Nhớ thương nào biết gửi chàng nơi đâu.
(Trần Nhất Lang)

Sương như hạt châu chừ trăng như ngọc
Vụt qua lại chừ soi chiếu lòng ta
Người xưa dịu dàng chừ phương trời
Yêu không gặp chừ lòng bồi hồi
Rêu hoang miếu Thần Nữ
Mây tan đài Sờ Vương
Ánh trăng sáng như vậy
Người mà ta nhớ chứ, ở nơi đâu?
(Chưa rõ)

Sương giọt ngọc, nguyệt ánh ngà
Du du rọi rọi hồn ta gieo sầu,
Người xưa duyên dáng nơi đâu
Xa xôi cách trở lòng rầu chẳng nguôi.
Miếu Thần Nữ – ngói rêu phơi
Đền đài Vương Sở – nền trời mây tan,
Đêm nay vằng vặc trăng vàng
Hỡi người trong mộng, biết nàng phương nao ?
(Chưa rõ)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nguyệt Dạ Ca Kỳ 1 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 1)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nguyệt Dạ Ca Kỳ 2 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 2)

Nguyệt Dạ Ca Kỳ 2 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 2)

Nguyệt Dạ Ca Kỳ 2 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 2, Hồ Xuân Hương)

Hoa kỳ tự hề ba kỳ thi,
Hà vi thường hề vân vi y.
Diệc ký cấu hề ngã tâm tắc di,
Ngữ hạt ký hề thê trì.
Sầu thái Tương thuỷ thính,
Muộn áp Thục sơn đê.
Nhật nguyệt vô ngân hề,
Tình chi sở chung,
Bất tri kỳ kỳ.

Hoa là chữ chừ nhuỵ là thơ
Dáng làm xiêm chừ mây làm áo
Cũng là gặp nhau chừ, lòng ta thảnh thơi
Lời sao đà chừ chậm trễ
Nghe sầu trôi trên sông Tương
Nén nỗi buồn tới núi Thục
Tháng ngày không gốc rễ chừ
Nơi tình hội tụ
Biết hẹn khi nào ?
(Đào Thái Tôn)

Hoa làm chữ chừ nhuỵ làm thơ
Ráng làm xiêm chừ áo là mây
Cũng đã gặp nhau chừ lòng ta vui vầy
Lời gửi chừ sao chậm chầy
Sông Tương nghe buồn chẩy
Non Thục sầu nén đầy
Trời trăng chừ không gốc chừ
Chung đúc mối tình
Biết bao giờ đây?
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nguyệt Dạ Ca Kỳ 2 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 2)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Ngư Ông Khúc Hành (Khúc Hát Về Ngư Ông)

Ngư Ông Khúc Hành (Khúc Hát Về Ngư Ông)

Ngư Ông Khúc Hành (Khúc Hát Về Ngư Ông, Hồ Xuân Hương)

Dã ông đạm bạc diệc phồn hoa,
Thác nhận Đào Nguyên thị bệ la.
Ký ngữ khinh chu tòng điếu từ,
Quá giang ưng bất thính tỳ bà.
Quá giang mạc thính tỳ bà,
Cao thanh bất tự hồ già thê lương.
Đào nguyên thuỷ khoát sơn trường,
Ngư ông nhất trạo tiên đường bán khai.
Vạn trùng xuân toả thiên thai,
Cầm thanh lạc, giốc thanh ai bất đồng.
Hàn sơn thảo sắc thông thông,
Tô khê kỷ đáo thanh phong tự nhàn.

Già quê đạm bạc cũng phồn hoa
Lầm tưởng đào non là dây hờ
Nhắn nhủ người câu đò nhẹ lướt
Qua sông đừng lắng tiếng tỳ bà
Qua sông đừng lắng tỳ bà
Tiếng cao không giống sáo Hồ thê lương
Nguồn đào trời nước mênh mang
Nhà tiên hé mở, chèo buông đò chài
Muôn trùng xuân khoá Thiên Thai
Tiếng ốc buồn, tiếng đàn vui chả cùng
Cỏ bời lợp, núi lạnh lùng
Sông Tô hầu tới thung dung gió nhàn
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ngư Ông Khúc Hành (Khúc Hát Về Ngư Ông)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Cảm Cựu Kiêm Trình Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu (Nhớ Chuyện Cũ Viết Gửi Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu)

Cảm Cựu Kiêm Trình Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu (Nhớ Chuyện Cũ Viết Gửi Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu)

Cảm Cựu Kiêm Trình Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu (Nhớ Chuyện Cũ Viết Gửi Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu, Hồ Xuân Hương)

Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung,
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng.
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn,
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập,
Phấn son càng tủi phận long đong.
Biết còn mảy chút sương siu mấy,
Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong.

Sau đầu đề trên, tác giả có chú: “Hầu, Nghi Xuân, Tiên Điền nhân” (Hầu người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân). Như vậy, ở đây Nguyễn Hầu đúng là Nguyễn Du tiên sinh. Gia phả họ Nguyễn Tiên Điền ghi rõ mùa hè năm Kỉ Tỵ (1809), Nguyễn Du được bổ làm cai bạ Quảng Bình. Tháng 2 năm Quý Dậu (1813) ông được phong Cần chánh điện học sĩ, rồi được cử làm chánh sứ đi Trung Quốc tuế cống.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Cảm Cựu Kiêm Trình Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu (Nhớ Chuyện Cũ Viết Gửi Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hoài Cựu

Hoài Cựu

Hoài Cựu (Hồ Xuân Hương)

Chữ tình ngang ngửa biết bao nhiêu,
Một chút duyên xưa dở lắm điều.
Bèo lạc không kinh còn trẻ lại,
Hoa trăng thêm tủi cái già theo.
Tài tình nợ ấy vay nên trả,
Phong cảnh vui đâu gửi đã nhiều.
Đưa đẩy biết tường tay đại tạo,
Cánh hoa trên nước thấm tin triều.

Theo TS. Phạm Trọng Chánh, bài thơ này được Hồ Xuân Hương làm sau khi gặp Nguyễn Du làm Chánh Sứ năm 1813 tại Thạch Đình bên sông Vị Hoàng, nàng không gặp được mà chỉ nhìn Nguyễn Du từ xa vì quan trên trông xuống, người ta dòm vào. Sau cuộc gặp gỡ này Hồ Xuân Hương viết bài “Hoàng Giang ngộ hỷ phú” và bài này.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hoài Cựu” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!