Thiếu Niên Du Điệu (Bài Từ Theo Điệu Thiếu Niên Du)

Thiếu Niên Du Điệu (Bài Từ Theo Điệu Thiếu Niên Du, Hồ Xuân Hương)

Quỳnh diên toạ hoa,
Phi trường đối nguyệt,
Phong lưu thuộc thuỳ gia?
Lý tử phi hào,
Từ phi viên bút,
Tứ nhã nhập thi ca.
Kim tịch thị như hà?
Xúc tịch đàm tâm.
Hồi đăng tự sự,
Phủ bút nhất kha kha.

Tiệc quỳnh nở hoa
Nâng ly chuốc nguyệt
Phong lưu nhà nào a
Ông Lý nét bay
Nàng Từ đưa bút
Thanh nhã vào thơ ca
Tối nay thế nào giờ?
Trên chiếu trao niềm
Bên đèn kể nỗi
Vỗ bút cười ha ha
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thiếu Niên Du Điệu (Bài Từ Theo Điệu Thiếu Niên Du)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận