Nguyệt Dạ Ca Kỳ 2 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 2)

Nguyệt Dạ Ca Kỳ 2 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 2, Hồ Xuân Hương)

Hoa kỳ tự hề ba kỳ thi,
Hà vi thường hề vân vi y.
Diệc ký cấu hề ngã tâm tắc di,
Ngữ hạt ký hề thê trì.
Sầu thái Tương thuỷ thính,
Muộn áp Thục sơn đê.
Nhật nguyệt vô ngân hề,
Tình chi sở chung,
Bất tri kỳ kỳ.

Hoa là chữ chừ nhuỵ là thơ
Dáng làm xiêm chừ mây làm áo
Cũng là gặp nhau chừ, lòng ta thảnh thơi
Lời sao đà chừ chậm trễ
Nghe sầu trôi trên sông Tương
Nén nỗi buồn tới núi Thục
Tháng ngày không gốc rễ chừ
Nơi tình hội tụ
Biết hẹn khi nào ?
(Đào Thái Tôn)

Hoa làm chữ chừ nhuỵ làm thơ
Ráng làm xiêm chừ áo là mây
Cũng đã gặp nhau chừ lòng ta vui vầy
Lời gửi chừ sao chậm chầy
Sông Tương nghe buồn chẩy
Non Thục sầu nén đầy
Trời trăng chừ không gốc chừ
Chung đúc mối tình
Biết bao giờ đây?
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nguyệt Dạ Ca Kỳ 2 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 2)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận