Thu Phong Ca (Bài Hát Gió Thu)

Thu Phong Ca (Bài Hát Gió Thu, Hồ Xuân Hương)

Thu phong khởi hề bạch vân phi,
Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy.
Lan hữu tú hề cúc hữu phương,
Hoài giai nhân hề bất năng vương.
Ngã hữu tửu hề vô đối ẩm,
Ngã hữu cầm hề vô tri âm.
Bất chước tửu hề bất minh cầm,
Sổ bôi thanh dính hề cố nhân tâm.

Gió thu nổi chừ mây trắng bay
Nhạn về nam chừ vàng rơi cỏ cây
Lan có đẹp chừ cúc có thơm
Nhớ người đẹp chừ không sao quên
Ta có rượu chừ không bạn uống
Ta có đàn chừ không tri âm
Không chuốc rượu chừ không đàn cầm
Mấy chén chè trong chừ lòng cố nhân
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thu Phong Ca (Bài Hát Gió Thu)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận