Nguyệt Dạ Ca Kỳ 1 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 1)

Nguyệt Dạ Ca Kỳ 1 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 1, Hồ Xuân Hương)

Lộ như châu hề nguyệt như sai,
Thúc vãng lai hề chiếu dư hoài.
Uyển cố nhân hề thiên nhai,
Ái bất kiến hề tâm bồi hồi.
Đài hoang Thần nữ miếu,
Vân tán Sở vương đài.
Minh nguyệt quang như hử,
Ngã tứ chi nhân hề yên tại tai?

Sương như hạt châu chừ, trăng như ngọc,
Vụt qua lại chừ, soi chiếu lòng ta.
Người xưa dịu dàng chừ phương trời,
Yêu như không gặp chừ lòng bồi hồi.
Rêu hoang miếu Thần Nữ,
Mây tan đài Sở Vương.
Ánh trăng sánh như vậy,
Người mà ta nhớ chừ, ở nơi đâu?

Sương như châu chừ trăng như mây,
Cứ lại qua chừ soi lòng này.
Hờn người xưa chừ nơi chân trời,
Nhớ không gặp chừ lòng bồi hồi.
Miếu Thần nữ rêu phủ,
Đài Sở vương mây phai.
Trăng trong sáng như thế,
Người nơi đâu chừ người ta thương ơi.
(Cao Tự Thanh)

Móc như hạt châu chừ trăng ngọc ngời
Qua lại chừ lòng ta soi
Nhớ cố nhân chừ chân trời
Yêu không gặp chừ lòng bùi ngùi
Rêu mờ miếu Thần nữ
Mây tản bay Sở đài
Trăng sáng ngời như thế
Ở nơi đâu chừ người ta mong nhớ ơi
(Bùi Hạnh Cẩn)

Trăng ngà sương móc châu sa,
Rập rờn qua lại lại qua ngời ngời.
Cố nhân góc bể chân trời,
Yêu nhau chả gặp ngậm ngùi lòng nhau.
Miếng hoang thần nữ rêu rầu,
Đài cao vua Sở một màu mây hoang.
Bốn bề trăng sáng mênh mang,
Người ta mong nhớ giờ đang nơi nào.
(Bùi Hạnh Cẩn)

Trăng ngời, sương móc như châu
Soi hồn cô quạnh thêm sầu lòng ta
Cố nhân ở tận trời xa
Yêu nhau không gặp thiết tha ngậm ngùi
Sở Đài mây lạnh lùng trôi
Miếu hoang Thần Nữ ai người sửa sang
Tứ bề trăng giãi mênh mang
Nhớ thương nào biết gửi chàng nơi đâu.
(Trần Nhất Lang)

Sương như hạt châu chừ trăng như ngọc
Vụt qua lại chừ soi chiếu lòng ta
Người xưa dịu dàng chừ phương trời
Yêu không gặp chừ lòng bồi hồi
Rêu hoang miếu Thần Nữ
Mây tan đài Sờ Vương
Ánh trăng sáng như vậy
Người mà ta nhớ chứ, ở nơi đâu?
(Chưa rõ)

Sương giọt ngọc, nguyệt ánh ngà
Du du rọi rọi hồn ta gieo sầu,
Người xưa duyên dáng nơi đâu
Xa xôi cách trở lòng rầu chẳng nguôi.
Miếu Thần Nữ – ngói rêu phơi
Đền đài Vương Sở – nền trời mây tan,
Đêm nay vằng vặc trăng vàng
Hỡi người trong mộng, biết nàng phương nao ?
(Chưa rõ)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nguyệt Dạ Ca Kỳ 1 (Bài Hát Đêm Trăng Kỳ 1)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận