Về lại dòng sông

Tác giả: Hoa Ngõ Hạnh

Có những ngày buồn như ngói vỡ
Về lại dòng sông
Dòng sông đã chảy
Em chở thanh xuân trên chuyến tàu mười bảy
Nghiến lên thơ tiếng rít ghê hồn

Mẹ quảy tuổi già ra chợ Hôm
Nắng cứa trên vai
Gió cong đòn gánh
Đôi khi tôi buồn như bánh đa vành vạnh
Bẻ chỗ nào cũng thấy phân vân

Về lại dòng sông
Nhìn nắng tần ngần
Nghe gió phù vân
Xòe tay trắng muốt.

Viết một bình luận