Mười năm vắng mẹ

Tác giả: Khánh Hạ

Mười năm vắng mẹ hè cũng lạnh
Mưa ngâu tức tưởi mỗi thu về
Ngưu Lang – Chức Nữ xưa mẹ kể
Cha ngồi nhắc lại, hụt cơn mê

Mười năm vắng mẹ vườn cỏ mọc
Dế mèn đi lạc tuổi thơ con
Trên giàn nắng, hoa mướp gầy vàng vọt
Bậc cầu ao cha gắng gột nỗi buồn

Mười năm vắng mẹ nhà chống chếnh
Ngõ buồn tênh nhớ tiếng chổi mẹ đưa
Câu hát ru nhớ giọng mẹ những trưa
Ầu ơ cha dỗ, động mưa trong lòng…

Viết một bình luận