Đường Về Đỉnh Giác

Đường Về Đỉnh Giác (Vũ Hoàng Chương)

Đi hết đường Gươm, sẽ hiện ra
Đường Tơ cao thấp gió mưa sa…
Bên kia rừng biển đường Tu đấy;
Vượt dốc Thơ về đỉnh Thích Ca.

(15/1/1969)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đường Về Đỉnh Giác” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận