Vỡ Mộng Liêu Trai

Vỡ Mộng Liêu Trai (Vũ Hoàng Chương)

Ma sợ cung vôi chạy vọt lên,
Người thơ giữa lúc mở bầu men.
Khai Xuân chưa kịp vui cùng khách
Đạn rót trời cao đã nổ rền.

(Tết Mậu Thân)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Vỡ Mộng Liêu Trai” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận