Đáng Tiếc Cho Ai

Đáng Tiếc Cho Ai

Đáng Tiếc Cho Ai (Vũ Hoàng Chương)

Tỉ phú, vương hầu, với mỹ nhân;
Thơ hay cũng uổng những câu thần.
Bên kia lăng kính Giàu, Sang, Đẹp,
Nhận diện làm sao được giả, chân!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đáng Tiếc Cho Ai” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bảng Đen Thời Đại

Bảng Đen Thời Đại

Bảng Đen Thời Đại (Vũ Hoàng Chương)

Thày chăm dạy Toán, dạy Văn chương;
Mỗi buổi trò ngoan ngoãn tới trường.
Đâu biết chợ hoa quanh lớp học,
Lời chim phấn bướm dạy yêu đương!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bảng Đen Thời Đại” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bao Năm Hơi Tiếng

Bao Năm Hơi Tiếng

Bao Năm Hơi Tiếng (Vũ Hoàng Chương)

Đã quen giọng nói thuở cầu thân,
Quen khúc mê hồn, điệu giật gân.
Quen cả vòng tay, quen nhịp bước.
Hơi bom tiếng súng cũng quen dần…

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bao Năm Hơi Tiếng” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Trò Vui Thế Kỷ

Trò Vui Thế Kỷ

Trò Vui Thế Kỷ (Vũ Hoàng Chương)

Trận đánh không người được kẻ thua.
Biết ai là giặc, ai là vua!
Chiều hôm Thế kỷ trò vui mới:
Tiếp máu triền miên cuộc chạy đua

1967

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Trò Vui Thế Kỷ” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Một Kiếp Phù Dung

Một Kiếp Phù Dung

Một Kiếp Phù Dung (Vũ Hoàng Chương)

Vừa da trắng nõn, áo nâu non,
Đã chuyển màu sang yếm đỏ son.
Bóng xế, đời hoa ngăn ngắt tím
Bay theo huyền hạc cánh chon von.

2-1-1969

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Một Kiếp Phù Dung” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Sự Thật Hiển Nhiên

Sự Thật Hiển Nhiên

Sự Thật Hiển Nhiên (Vũ Hoàng Chương)

Hỏi lòng tay, hỏi gan bàn chân,
Và hỏi lên đôi má, rất gần!
Chưa lạnh thấm da, chưa đổi tiết,
Làm sao đã có được mùa xuân?

3-1-1969

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Sự Thật Hiển Nhiên” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Di Tích Loài Người

Di Tích Loài Người

Di Tích Loài Người (Vũ Hoàng Chương)

Tháp sắt nào đây? Trụ dẫn đầu
Đẩy lên sức lửa đốt năm châu!
Đằng kia: tháp chữ Kim, từng đã
Vùi lửa tham tàn xuống đáy sâu.

(4/1/1969)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Di Tích Loài Người” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Sứ Mạng Phi Thuyền

Sứ Mạng Phi Thuyền

Sứ Mạng Phi Thuyền (Vũ Hoàng Chương)

Non trăm dặm cách mặt trăng già,
Sao chịu về không, hỡi bộ ba?
Nếu phải người thơ này, nhất định
Mang về bến cũ gốc cây đa!

(25/12/1968)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Sứ Mạng Phi Thuyền” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hương Mầu Tri Âm

Hương Mầu Tri Âm

Hương Mầu Tri Âm (Vũ Hoàng Chương)

Biết nhau từ nhuốm rừng phong,
Trắng cành mai chẳng phai giòng thơ xưa.
Mai còn giáng bút, hương đưa,
Màu thăng hoa, tuyết còn thưa cuối trời.

(Thơ tặng Bùi Giáng, 25-12-68)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hương Mầu Tri Âm” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Tiền Kiếp Ai Đây

Tiền Kiếp Ai Đây

Tiền Kiếp Ai Đây (Vũ Hoàng Chương)

Cậu Bảy Phù Dung trên bến sao
Lưng dài nghe mỏi thú nằm cao
Giường mây bước xuống nơi bùn bụi
Lê kiếp người Thơ mộng suối Đào.

(Sài đô, 1-1-1969)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tiền Kiếp Ai Đây” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!