Bên vòng tròn ca dao

Cái sàng đánh bạn cái giần
Cái nia cái thúng ở gần cái nong
Cuối mùa quai hái vừa hong
Mẹ còn cặm cụi nia nong giần sàng.

Hạt thóc ướt, hạt thóc vàng
Vòng vòng từ cánh đồng sang bên này
Gió nồm đánh đu chàng xay
Tiếng chày nặng trịch, cám bay bời bời.

Trời tròn gieo tiếng mưa vui
Dẻo thơm cay đắng ngọt bùi – tròn xoay!
Khi nào mẹ được dừng tay
Bếp nồng rơm mới đỡ ngày lao đao.

Giần, sàng tay thấp tay cao
Mẹ ơi, có trận mưa rào đằng đông
Lại còn cơn giá cơn giông
Tháng ba đằng đẵng thì trông lúa mùa.

Trông ngang chùm sao tua rua
Cái cày đi trước đường bừa theo sau
Mẹ thầm lặng những đêm thâu
Giữa ba bề gió thổi nhàu chéo khăn

Cho con nhiều tháng nhiều năm
Cứ lo đêm vắng vầng trăng trước nhà
Hạt gạo lặn lội đường xa
Trên vai con giữa rừng già, mẹ ơi.

Viết một bình luận