Vẽ chân dung mẹ

Tác giả: Vũ Phán

Hạt cát vỡ trôi khỏi bến sông Hồng
Nửa đời li hương
Nhớ về quê ruột
Tìm ảnh mẹ trong hành trang nước chảy
Lấy gì thờ
Ngày giỗ mẹ đây?

Con ngồi mặc yếm chít khăn
Tưởng nhớ bờ đê heo may gió thổi
Con sông Linh Giang lũ ào cuộn đỏ
Hoạ sĩ nhìn
Hoạ sĩ vẽ chân dung

Vẽ xong rồi đặt trước bàn hương
Chẳng ai nghĩ không phải là hình mẹ
Đôi mắt buồn treo hai giọt lệ
Sinh thời mẹ vẫn khóc vì con.

Hà Nội, đêm vào thu, 30.08.2004

Viết một bình luận