“Tình yêu giống như áo quần” “We outgrow love like other things”

Tác giả: Emily Dickinson

“We outgrow love like other things”

We outgrow love like other things
And put it in the Drawer –
Till it an Antique fashion shows –
Like Costumes Grandsires wore.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Chúng ta rồi sẽ không mặc vừa tình yêu
Và cất chúng vào trong góc Tủ-
Cho tới một buổi lễ thời trang Cổ-
Như Trang phục của những vị Tổ tiên

Viết một bình luận