“Tim ta ơi, chúng mình sẽ quên chàng” “Heart, we will forget him”

Tác giả: Emily Dickinson

“Heart, we will forget him”

Heart, we will forget him
You and I, tonight.
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me,
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging,
I may remember him!

Bản dịch của (Không rõ)

Tim ta ơi, chúng mình sẽ quên chàng
Tim và ta, đêm nay quên lãng.
Ta thì sẽ quên đi ánh sáng.
Còn tim có thể quên hơi ấm chàng trao.

Khi tim đã quên rồi, cầu khẩn ta,
Để ta khiến ý nghĩ mình mờ mịt;
Mau lên! kẻo trong khi tim chậm chạp
Ta có thể lại nhớ đến chàng

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tim ơi, mình sẽ cùng quên chàng
Em với chị, đêm nay quên lãng
Em hãy quên hơi ấm chàng trao
Còn chị quên đi ánh sáng.

Khi em đã quên, em hãy bảo chị nghe,
Để những ý nghĩ chị trở nên mù mịt
Nhanh lên em! Nếu như em chậm nhịp
Có thể rằng chị sẽ vẫn nhớ ai.

Bản dịch của Minh Ngọc

Tim ơi… ta hãy quên chàng!
Đôi ta: thà chết, không hàng, đêm nay!
Ngươi quên hơi ấm chàng say
Ta quên nét sáng chàng đầy mắt môi

Nè, khi ngươi đã quên rồi
Nhắc ta phải gắng, không thôi – nhưng mà
Nhanh lên! ta chỉ sợ là…
Lúc ngươi trì trệ, lỡ… ta nhớ chàng…

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Trái tim ơi! Chúng ta sẽ quên chàng.
Ta và mi – Đêm nay cùng kết thúc!
Mi có thể quên sự nồng nàn ấm áp.
Còn ta sẽ quên ánh mắt dõi hồn ta!

Khi quên rồi, xin mi hãy nói ra.
Ta có thể bắt đầu ngay lập tức.
Mau đi chứ! Ta sợ rằng mi theo sau chậm chạp.
Sẽ khiến ta lại nhớ đến người yêu!

Viết một bình luận