Sông Cái, Chiếc Thuyền Nan

Sông Cái, Chiếc Thuyền Nan (Tản Đà)

(Đề An Nam tạp chí số 1 ở Hàng Lọng)

Thả chiếc thuyền nan bé tẻo heo
Cũng buồm, cũng cột, cũng giây lèo
Nghìn trùng sóng gió ba khoang nứa
Bốn mặt non sông một mái chèo
Những hẹn nước mây thu mấy độ
Thử xem giời biển rộng bao nhiêu
Con đường vô hạn vui chăng tá?
Mà hỡi giòng sông tiếng nước reo

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Sông Cái, Chiếc Thuyền Nan” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển III (1932), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận