SỐ PHẬN NGƯỜI XA XỨTác giả //Thu Thảo(Đường luật)

Mình đành chấp nhận kiếp công nhân
Ngán cảnh sầu vương lạc nẻo trần
Vẫn ước tương phùng nuôi giấc mộng
Luôn chờ tái ngộ với người thân
Chăng vì cuộc sống mà đi mãi
Cũng bởi tương lai phải biệt dần
Tội lũ con khờ rơi nước mắt
Đau lòng cố gượng vững bàn chân.
.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận