EM LÀ NÔNG DÂN (Đường luật )

Thiếu nữ quê mùa chẳng đẹp xinh
Làn da cháy cọm rám thân hình
Chăm làm mẫu ruộng tay bùn đất
Bón dưỡng cây mầm ,sắn, bột tinh
Nắng dãi trâu bò no đống rạ
Trời cho hạt thóc sống gia đình
Mần nông khổ cực mà vui vẻ
Dẫu biết trên đời lắm kẻ khinh.

tháng 2/2020

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận