Nhắm Mắt Đưa Chân

Nhắm Mắt Đưa Chân (Vũ Hoàng Chương)

Kèn rung vặn nát tấm thân tơ
Đèn chuyển màu quanh vệt khói mờ…
Ai biết rồi đây ngừng nhịp điệu,
Xác phàm thương nữ chỉ còn trơ?

(12/1/1969)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nhắm Mắt Đưa Chân” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Ngồi Quán (1971) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận