Thành Pháo

Thành Pháo (Tú Xương)

Tượng tượng, xe xe xé lẻ rồi
Sĩ đen, sĩ đỏ chẳng vào đôi.
Ðố ai biết được quân nào kết?
Mã cũng chui mà tốt cũng chui.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thành Pháo” của tác giả Trần Tế Xương. Thuộc danh mục Thơ Tú Xương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận