Mẹ áo dài

mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn từ giỏ khoai, thúng nếp
con không lớn cho lửa reo vui bếp
cho mía lau thơm ngát lịm hương đường…

mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn từ rổ rau, rá ốc
con khôn lớn cho cơm đơm tình đất
cho ca dao ngào ngọt chuối ba hương…

mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn từ nôi Giao Chỉ sử
con khôn lớn theo áo dài Trưng, Triệu
cho áo bà ba mẹ Tô Thị nên chương…

mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn theo khúc ngâm Chinh Phụ
theo Bình Định roi quyền bình bắc sử
cho thơ vua Lê đẹp miếu vợ chàng Trương…

mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
khi lông ngỗng nghĩa tình đường Trọng Thủy
lúc tiết liệt Bùi thị Xuân ngựa xé
cho tháp Chàm còn óng ả lệ Huyền Trân…

mẹ áo dài từ Bắc vô Nam
con khôn lớn từ cha Hùng chăn dạy
con khôn lớn từ nôi lòng Bố Cái
cho tơ Châu Long sáng giá kim bằng…

mẹ áo dài đi từ ải Nam Quan
con khôn lớn theo khoai lùi, bắp luộc
mẹ đi trường đời, con đi trường học
trường học nào dạy con tính sát nhân?

mẹ áo dài gánh gạo Hậu Giang
con khôn lớn dẻo tình xôi nếp một
mẹ đi trường đời, con đi trường học
trường học nào dạy con xóa gia phả tổ tông?

Viết một bình luận