Mẹ

Tác giả: Chu Thị Hằng

Ly chè trên tay đắng chát
Khi một người bán rau nặng nhọc bước qua
Có thể đó là mẹ ta

Ta chỉ là kẻ ích kỉ tầm thường
Không dám chia với mẹ chút yêu thương
Nỗi đau của mẹ – với ta – là tủi nhục
Ta đã khóc – mẹ cũng khóc nhiều
Giá ta có thể bày tỏ chút thương yêu
Mẹ sẽ vơi bớt nỗi đau
Ta bộn bề với những chuyện không đâu
Có lúc nào hiểu mẹ
Có lúc nào an ủi – chia sẻ
Những nỗi đau?

Một người bán rau
Nặng nhọc bước qua – như mẹ ta
Như người đã sinh ra và nuôi ta khôn lớn
Một người bán rau kéo lê cái bóng của minh
Như mẹ
Kéo lê nỗi đau không người chia sẻ

Viết một bình luận