Lục bát ngậm ngùi

Cát nghèo là xứ sở ta
Hoa bầu thương mạ, hoa cà nhớ em

Thương thời nước đút, cơm mem
Ầu ơ cháy với ngọn đèn khêu khuya

Giần, sàng, thúng, mủng, nong, nia
Úp chung một chỗ chẳng chia méo tròn

Chày mòn. Cái cối cũng mòn
Tiếng kêu cọt kẹt cũng mòn lòng đêm

Cọng rơm thì biết ấm lên
Sợi gai ấm xuống mà quên đêm dài

Nghiêng nghiêng rét lộc, rét đài
Áo nâu mạ gánh giêng hai qua đình…

Nay về chợ Phổ, chợ Dinh
Không mua, không bán, đứng nhìn trầu cau

Nay về cuối ngọn sông sâu
Bới trong cát mặn tìm câu gọi đò

Đêm nằm gặp mạ trong mơ
Sáng ra thấy cát bơ vơ dưới trời

Giọt mưa về nẻo mồ côi
Nửa sa mộ mạ, nửa tôi… ngậm ngùi!

Viết một bình luận