Lục bát làng cò

Tác giả: Huy Trụ

Con cò bay lả bay la
Từ bao giờ gọi làng ta: làng Cò!
Nào em có biết làm thơ
Mà dan díu đậu kín bờ tre xanh

Đất quê ta, đất thật lành
Muôn phương cò đến, neo thành một quê
Đất nghèo nuôi lớn bờ tre
Và lời ru của mẹ nghe nổi chìm
“Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…”

Từ trong lấm láp ca dao
Thân cò còn biết thương nhau tìm về
Người sao bỏ đất, bỏ quê
Lạc vào bùa ảo cung mê bạc tiền

Một chân, cò chống lệch đêm
Và đôi cánh mỏng chao nghiêng chân trời
Mẹ nhìn chớp cánh cò thôi
Biết giông gió, biết ngày vui, tháng buồn

Mẹ sàng, sẩy giữ cho con
Lời tre trúc, tiếng chim non gọi người…

Viết một bình luận