Lòng chiến sĩ

Kính dâng Phạm Ngũ Lão

Bao lâu xông xáo rừng binh lửa
Vó ngựa đêm nay cuốn bụi về
Trong gió thanh bình lừng điệu nhạc
Rung lòng chiến sĩ động hồn quê

Thuở ấy ra quân lớp lớp dài
Mẹ già phẩy áo hẹn tương lai
Lòng con nặng giục mầm hoa nở
Gió bốn phương lùa động chí trai

Đốc gươm cương ngựa gọn trong tay
Từ đấy đưa giông bão tháng ngày
Từ đấy căm hờn say mắt tía
Khoa đao máu giặc đỏ râu này

Nhưng khi đền đáp cởi lòng son
Đắp nước non thì một nước non
Lòng ngóng tay già đan giỏ ấy
Lòng già líu ríu mãi tình con

Bữa chẳng no lòng giấc chẳng yên
Một mình lẫm cẫm ngó trong đêm
Đêm nào, đêm nảo, đêm nao nữa
Bóng mặt trời đâu chẳng thấy lên

Để đến đêm qua trời nổi gió
Lá vàng khôn níu lấy cành xanh
Người đàn bà ấy trong mong nhớ
Bước vội qua đời một bước nhanh

Mặt trận đêm nay mừng đắc thắng
Rượu nồng sôi máu đỏ – ô hay
Men buồn nhẹ bấc trong lòng vắng
Thoáng bóng ai trong cốc rượu đầy

Trong trướng bâng khuâng cũng có lần
Thở dài bên giấc ngủ ba quân
Bình thư ngừng giở, bào quên cởi
Đèn nhớ thương ai bấc lụi dần

Đâu đây cây cỏ chuyện xôn xao
Chim rúc ru con tận xóm nào
Xao xuyến cả trong lòng chiến mã
Đuôi mừng phủi sạch bụi binh đao

Buồn bực nâng râu đứng ngóng trời
Ngây nhìn thoi thóp vệt sao rơi
Chạnh lòng chiến sĩ vùng lên ngựa
Trong gió rên dài “hỡi mẹ ơi!”

Áo bào quạt ngựa bay phân phất
Lối cũ băng qua dạt lúa đồng
Má ướt sương đầm hay nước mắt
Mà lòng sao cuộn tựa dòng sông

Kìa bóng cau già đứng xác xơ
Ở đây dấu vết thuở ngày xưa
Nằm ôm gốc gạo lều nghiêng mái
Cành liếp che sương lúc đợi chờ

Lòng sầu tráng sĩ rối như mây
Vội vội gò cương đổ bóng gầy
Vội vội xô phên kêu vội vội
– Mẹ ơi! Con đã trở về đây!

Nhưng lời kêu gọi để ai nghe
Mây xế trời chênh gió nặng nề
Trăng lạnh dòm song màn rủ lạnh
Lều hoang thôi chẳng đáp ai về

Bà mẹ già kia cũng thế thôi
Lời mong nhớ lắm đã câm lời
Lời mong nhớ lắm tơ lòng đứt
Mắt lóa chờ con khép chặt rồi

Này khôi, này giáp, này đao mã
Này hốt, đai, hia, mảnh ấn hầu
Tất cả mẹ ơi! đây tất cả
Làm sao đổi được tấm tình sâu

Làm sao đổi được một lần thôi
Manh áo ngàn xưa ủ ấp hơi
Khi uống say trong bầu vú mẹ
Cả nguồn sống ấy mẹ hiền ơi!

Chao ôi binh lửa! ôi binh lửa
Đây một hồn thiêng chết nữa đây
Chao ơi binh lửa! ôi binh lửa
Ai dẹp lòng ta trận giặc này!

Viết một bình luận