Không Đề 19

Không Đề 19 (Thu Bồn)

Sau những vì sao sau những đám mây
Và xa hơn nữa là em
Gió từ sông vút lên lời của nước
Bìm bịp kêu tím đỏ buổi chiều
Lân tinh lấp loé trên lối mục của thân cây bị đổ
Loài kên kên giấu mặt sau tiếng kêu già nua
Tiếng cô đơn không ngọn gió trả lời

Em ơi! em ở đâu mà lặng im đến thế?
Không thấy mắt em chỉ thấy dòng lệ chảy
Không thấy giấy chỉ thấy những dòng thơ
Không thấy củi than chỉ thấy ngời lửa cháy

Đằng sau vô hình ấy là em!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Không Đề 19” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận