Đừng yêu ai anh nhé! 

Đừng yêu ai anh nhé!
Chỉ yêu mình em thôi…
Đừng thương ai anh nhé!
Thương mình em đủ rồi…

Dẫu mai này sóng gió
Em vẫn muốn bên anh
Dẫu sang nghèo, sướng khổ
Em vẫn nguyện chung tình

Em sẽ là vợ thảo
Còn anh là chồng ngoan
Mình bên nhau say đắm
Hạnh phúc nhất thế gian

Sau này đầu điểm bạc
Chúng mình tựa vai nhau
Một tình yêu như thế
Nào phải kiếm xa đâu…

Đừng yêu ai anh nhé!
Chỉ yêu mình em thôi…
Đừng thương ai anh nhé!
Thương mình em đủ rồi…

DU PHONG

Viết một bình luận