Đêm Trăng Trên Đất Mũi

Đêm Trăng Trên Đất Mũi (Xuân Quỳnh)

“Anh cùng em đi hết ánh trăng này
Một thành phố khác, một bờ bến khác”
Thái Bình Dương ào ạt
Vỗ ru hoài mũi đất xanh
Mũi đất xanh trên biển mông mênh
Đang rẽ sóng lao về phía trước
Ánh trăng chiếu dãi dầu rừng đước
Bao giờ đi hết ánh trăng đây?

“Anh cùng em đi hết ánh trăng này
Một thành phố khác, một bờ bến khác”
Nghe lời hát của vị bùn còn ướt
Thôi thúc hoài trên mũi đất xanh
Em muốn đi mãi mãi cùng anh
Trên mảnh đất cuối cùng Tổ quốc
Theo rừng đước tiến về phía biển
Đi đi hoài chưa hết ánh trăng đây

“Anh cùng em đi hết ánh trăng này
Một thành phố khác, một bờ bến khác”
Nghe thao thiết những lời gió hát
Suốt đêm dài mũi đất chẳng nguôi yên
Đất cùng đi với những con thuyền
Trong tiếng gió gọi hoài không ngớt
Ánh trăng trải mênh mông phía trước
Bao giờ đi hết ánh trăng đây?

“Anh cùng em đi hết ánh trăng này…”

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đêm Trăng Trên Đất Mũi” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Lời Ru Trên Mặt Đất (1978), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận