Chiến Ca Mùa Hè – Bài Bình Long

Tác giả: Phạm Lê Phan

Giặc từ Kampuchea tràn qua biên giới
Mẹ dời Lộc Ninh rừng cao su ngụt khói
Máu đỏ thêm màu đất đỏ quê hương
Trời Bình Long sôi tiếng thét căm hờn
Tiếng thét âm u… bừng bừng đêm hội pháo
Thành phố dọc ngang kẽm gai địa đạo
Thành phố hoang tàn quằn quại thương đau
Thành phố chuyển mình sừng sững vươn cao

Con nghiến răng nhìn xác nóng đồng bào
Trừng mắt đỏ: chiến xa thù bốc lửa

Răng nghiến bầm môi, hờn căm nghẹn thở
Máu cuộn sôi chìm tiếng giặc xung phong
Con ở lại đây với bè bạn anh hùng
Đem tuổi trẻ dựng trường thành bất khuất
Quyết rửa thù hai mươi năm u uất
Bằng máu kiêu hùng của chính mẹ ban
Bằng máu ông cha hào kiệt, hiên ngang

(4-1972)

Viết một bình luận