YÊU XA KHỔ MỘT THƯƠNG MƯỜI

YÊU xa mới biết là buồn
XA vòng tay ấm lệ tuôn hai hàng
KHỔ vì cách trở trái ngang
MỘT mong một đợi bẽ bàng cô đơn

THƯƠNG thay mỗi lúc giận hờn
MƯỜI phương trời đó chẳng hơn ở gần
MÙA gì chứa đựng tình nhân
THU qua trỗi khúc mấy lần tìm ai

LÁ buông phủ kín đường dài
RỤNG dòng mưa đổ như khai lệ tràn
MẤY tầng mây xám lang thang
MƯƠI xuân mới biết lỡ làng yêu xa

TỦI đeo mang nặng như là
SẦU dâng huyết lệ sắc đà kém tươi
YÊU XA KHỔ MỘT THƯƠNG MƯỜI
MÙA THU LÁ RỤNG MẤY MƯƠI TỦI SẦU.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận