Vịnh Thái Hoà

Vịnh Thái Hoà (Vũ Hoàng Chương)

(Lời muôn hoa)

Người Yêu Hoa,
Với loài Hoa,
Lòng dâng trời bể
Cao tiếng đồng ca
Phiêu phiêu múa rụng sầu dương thế,
Dẻo bước mềm tay nhịp nõn nà…

Nghe trắng bình minh ngoài bốn dậu
Thôi qua rồi u ám mộng đêm qua!
Nào chị em ta!
Hỡi Người Yêu Hoa!
Cầm tay chuyển bước cùng say múa
Kìa ánh thiều quang sắp chói lòa!

Giấc tươi thắm sẽ từ nay chẳng gợn
Nỗi sầu mưa ngại gió quãng đời qua
Hồn thơm chẳng bợn
Mùa xuân không già.

Với chị em ta
Có Người Yêu Hoa
Ngoài nẻo trầm luân cùng đi về Đạo Lớn
Đài thiêng mơn mởn
Hương tình nguy nga
Này trang Huyền Sử chép duyên hoa
Nắng mới trời Nam nhạc Thái-Hòa

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Vịnh Thái Hoà” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Hoa Đăng (1959), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận