Vài năm nữa…

Vài năm nữa mình về nơi chân núi
Ngắm bình minh và ngắm cả hoàng hôn
Ngắm chị hằng và ngắm luôn chú cuội
Ngắm em cười khi ở tuổi còn son.

Vài năm nữa mình về nơi chân núi
Nghe chim ca ríu rít hót vang rừng
Nghe tiếng nói của côn trùng thủ thỉ
Nghe tiếng lòng lầm lỡ những mùa thương.

Vài năm nữa mình về nơi chân núi
Cùng cỏ cây hoa lá chuyện thì thầm
Nói với chúng cứ vươn mình đừng cúi
Ngẩng cao đầu vượt qua hết khó khăn.

“Trăm năm nữa mình sống nơi chân núi”
Xây mái nhà trồng thêm những khóm hoa
Đêm dần xuống buông cần ngồi bên suối
Mộng sông hồ ai làm bạn cùng ta.

Mạc Ngôn

Viết một bình luận