U ốm

Tác giả: Phạm Hổ

U ốm nằm nhà
Không ra đồng được
U đắp kín chăn
Mặt quay vào vách
Em vẫn đi học
Đường xa càng xa
Người em ở lớp
Bụng em ở nhà.

U uống thuốc chưa?
Hạ rồi cơn sốt?
Vắng vẻ một mình
U vui sao được.

Buổi học dài quá
Mãi mới trống về
Em vội ra trước
Quên cả bạn bè.

Em vượt con đê
Theo đàn cò trắng
Thiếu u trên đồng
Nhiều người, vẫn vắng.

Mồ hôi ướt trán
Em bước càng mau
Bướm bay mặc bướm
Em thèm bắt đâu.

Em về đến cửa
Đã gọi “U ơi”
U cố quay lại
Nhìn em mỉm cười

Củi lửa nhen rồi
Nấu nồi cháo trắng
Đập trứng bỏ hành
U ăn ngon lắm.

Ghét cái bệnh tật
Làm u mệt người
Đừng ai ốm cả
Là vui nhất đời!

Viết một bình luận