TỰ THÂN

Từ bây giờ hãy thương mình em ạ!
Người nói thương chưa chắc đã thật lòng
Thế gian vẫn đầy những điều dối trá
Em được gì ngoài mấy bận long đong?

Thôi em ạ! tự thương mình đi nhé!
Đời dối gian, phù phiếm lắm chân thành
Họ đã khéo lấp che còn tô vẽ
Em chờ gì trong đáy mắt tinh anh?

Từ bây giờ hãy thương mình trước đã
Đừng chờ ai đến nói sẽ thương mình
Tim rộn rã hay trơ mòn sỏi đá
Trước cuộc đời chẳng thiếu những điêu linh.

Nhật Thủy

Viết một bình luận