Tốn Phong Đắc Mộng Chí Dữ Ngã Khán Nhân Thuật Ngâm, Tịnh Ký

Tốn Phong Đắc Mộng Chí Dữ Ngã Khán Nhân Thuật Ngâm, Tịnh Ký (Hồ Xuân Hương)

Nhớ ai mà biết nói cùng ai
Rằng chữ đồng ta quyết một hai.
Hoa liễu vui đâu mình dễ khéo,
Non sông dành giả nợ còn dài.
Chén tình dầu nhẫn lâu mà nhạt
Giải ước nguyền âu thắm chẳng phai.
Đầy đoạ duyên trần thôi đã định,
Xương giang duềnh để ngắm tương lai.

Nghĩa tiêu đề: Tốn Phong thị nằm mộng, ghi lại mang cho xem, nhân đó làm bài thơ thuật chuyện và gửi.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tốn Phong Đắc Mộng Chí Dữ Ngã Khán Nhân Thuật Ngâm, Tịnh Ký” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Lưu Hương Ký, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận