Tình Tiền

Tình Tiền (Tản Đà)

Đa tiền mới đa tình,
Ít tiền, son phấn khinh.
Đi qua phố Hàng Giấy,
Trông nhiều cô cũng xinh:
Mần thinh!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tình Tiền” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận