THƯƠNG THÁNG BA XƯA GIÁP HẠT

Tháng Ba lặng ngắm bà già
Vấn khăn mỏ quạ quét hoa tiễn mùa.
Đói lòng khế chát chanh chua
Đòng đòng chưa trổ, con cua cũng gầy

Cải ngồng khô quắt gió may
Khoai chưa đậu củ, lắt lay nhọc nhằn
Ngô trồng còn bấy bứt thân
Nắng non, sương muối… nẫu mầm rau dưa.

Mướp vàng hoa rũ trong mưa
Rốn bầu vừa rụng, bí chưa thành hình
Cam, bòng hoa rắc trắng tinh
Chuối đương ủ bẹ, chưa phình quả non

Chát lè dái mít héo hon
Tháng Ba giáp hạt hãy còn vấn vương…
Mộc miên đã rụng đỏ đường
Nhọc nhằn một thuở còn thương đến giờ.

MỘC MIÊN

Viết một bình luận